kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Hobby -> Frywolitki
Doskonalenie -> Hobby -> Tkactwo
Doskonalenie -> Hobby -> Szydełkowanie
Doskonalenie -> Inne -> Emisja głosu

Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji

KONCERTY MUZYKI ARCHICZNEJ  
pieśni z tradycji etnicznych Słowian wykonywane w manierze śpiewu białego
pieśni dziadowskie z akompaniamentem liry korbowej

WYROBY RĘKODZIEſA TRADYCYJNEGO:

tkane krajki i pasy tradycyjne
koronki (frywolitki, koronki szydełkowe)
pisanki tradycyjne

INDYWIDUALNE SESJE PRACY NAD GŁOSEM, LEKCJE ŚPIEWU BIALEGO

KONSULTACJE DLA GRUP WOKALNYCH

WARSZTATY DLA GRUP

 • Warsztaty pracy nad głosem dla nauczycieli i innych osób zawodowo posługujących się głosem.
 • Warsztaty dla pasjonatów wielogłosowych pieśni z tradycji ludowej.
 • Warsztaty pracy nad śpiewem zespołowym w kontekście treningu grupowego.
 • Warsztaty instrumentalne dla dzieci (konstruowanie instrumentów z przedmiotów ogólnie dostępnych).
 • Warsztaty tematyczne (pieśni kobiece - męskie, pieśni zw. z konkretnymi obrzędami i świętami).
 • Żywa Galeria Instrumentów Tradycyjnych
 • Spotkania z Kulturą Muzyczną Słowian:
 • Żywa Galeria Rękodzieła Tradycyjnego:
 • Warsztaty koronkarstwa różnych tradycji (frywolitki, koronki szydełkowe)
 • Warsztaty tkactwa tradycyjnego (metodą tabliczkową i bardkiem)
 • Warsztaty zdobienia pisanek
 • Warsztaty papieroplastyki (wycinanki tradycyjne, kwiaty z bibuły, origami)
 • warsztaty strzelania z łuku
 • warsztaty chodzenia na szczudłach

  FORMY CZASOWE Warsztaty kilkugodzinne, jednodniowe, weekendowe, kilkudniowe, tygodniowe.
  ADRESACI Grupy zawodowe, dla których głos jest ważnym narzędziem pracy, grupy twórcze (muzyczne, teatralne, naukowe), nauczyciele, animatorzy kultury, studenci kierunków humanistycznych, klasy autorskie o profilu artystycznym, klasy szkolne.
  CELE Szkolenie umiejętności świadomego posługiwania się głosem, poszerzenie wiedzy na temat muzyki tradycyjnej, inspiracje do rozwoju artystycznego i osobistego, szkolenie umiejętności śpiewu zespołowego opartego na współpracy w grupie

  Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji zaprasza na warsztaty weekendowe 
 • "W Poszukiwaniu Głosu" Wroclaw, 29-30 marca 2008  
 • Zapraszamy osoby początkujące, jak i kontynuujące swoją przygode z glosem i spiewem. 
 • Osoby zainteresowane rozwojem swojego glosu przez spiew archaiczny i eksperymenty z dzwiekiem.  
 • Prowadzenie: Witold Kozłowski - trener emisji glosu i instruktor spiewu bialego
 • adres: Wrocław
  telefon: (071) 792 68 68
  e-mail: fundacjaovo@tlen.pl
  wróć ->


  Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.