kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Spotkanie z historią -> Kultura ludowa

Nadwiślański Park Etnograficzny

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia 01.01.2007 roku przez Województwo Małopolskie i Gminę Chrzanów. Prezentuje tradycyjną kulturę ludową południowo - zachodniej części regionu etnograficznego, zamieszkałego przez Krakowiaków Zachodnich.

Skansen usytuowany został u podnóża Góry Zamkowej pokrytej pięknym lasem bukowym (rezerwat przyrody). Na jej szczycie wznosi się średniowieczny, dawny zamek biskupów krakowskich - Lipowiec, zachowany w stanie tzw. trwałej ruiny.

Budowę skansenu rozpoczęto w 1968 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i Muzeum w Chrzanowie. W marcu 1973 r. powołano Nadwiślański Park Etnograficzny, który razem z lipowieckim zamkiem stał się oddziałem chrzanowskiego Muzeum i był nim do 31.12.2006 roku. Dzisiaj, w skansenie obejrzeć można 22 obiektów budownictwa drewnianego pochodzących z terenów leżących po obu stronach Wisły na zachód od Krakowa aż po Przemszę.

Na obszarze blisko 5 hektarów rozmieszczono wśród malowniczo wznoszącego się i opadającego terenu zagrody chłopskie z sadami i ogródkami warzywnymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne przykłady architektury wsi nadwiślańskiej.

1. Nie święci garnki lepią – dla klas od 0 do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do grudnia. Zajęcia z udziałem garncarza; dzieci poznają techniki obróbki gliny, próbują swoich sił w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Zapoznają się
z historią garncarstwa w regionie i tradycyjnymi wyrobami garncarskimi.
Czas trwania zajęć 45 min. Należy zadbać o strój pozwalający dzieciom
na swobodne korzystanie z brudzącej gliny.
Cena: 7zł od osoby 

2. Od ziarna do chleba – dla klas od 0 do VI, prowadzone w terminie od kwietnia do października.
Zajęcia mają na celu poznanie procesu pozyskiwania ziarna, mielenia zboża na mąkę, robienia kaszy,
pieczenia chleba. Aktywność dzieci spożytkujemy przy wykonywaniu takich czynności jak młócenie cepem, mielenie
w żarnach, obtłukiwanie kaszy w stępach. Ze względów technicznych
i bezpieczeństwa nie wypiekamy chleba w piecu.
Czas trwania zajęć 45 min.
Cena 7 zł od osoby

3. Jak to ze lnem było – dla klas I do VI, prowadzone w terminie od kwietnia
do października. Tematem zajęć jest obróbka lnu w gospodarstwie chłopskim,
z wykorzystaniem siemienia lnianego do wyrobu oleju, słomy lnianej do wyrobu przędzy.
Praktyczne zajęcia wykonywane są przy kądzieli, szczeci oraz w olejarni.
Czas trwania 45 min.
Cena 7 zł od osoby


4. Plastyka obrzędowa i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia – dla klas I do VI,
ze względu na specyfikę tematu zajęcia prowadzone są w terminie od listopada
do połowy grudnia. Spotkaniom towarzyszą warsztaty plastyczne, nauka wykonywania ozdób choinkowych:
światów z opłatków, jeżyków z bibułki, a także wróżby andrzejkowe.
Czas trwania 1godz.15 min
Cena 7 zł od osoby

5. Strój krakowski – dla klas I do VI, zajęcia prowadzone w terminie od maja
do października. Podczas lekcji zapoznajemy dzieci z historią kształtowania się ludowego stroju
Krakowiaków Zachodnich od odświętnego ubioru chłopów podkrakowskich wsi do roli polskiego stroju narodowego.
Prezentujemy oryginalny strój kobiecy i męski, włącznie z ubieraniem dzieci, a także nauczymy kroku tanecznego Krakowiaka.
Wolny czas wykorzystamy na zajęcia plastyczne.
Czas trwania 45 min.
Cena 7 zł od osoby

6. Na szkle malowane – dla klas od I do VI, prowadzone w terminie od kwietnia
do grudnia. Jest to opowieść o technikach malarskich starych obrazów ludowych oraz pokaz wykonania obrazu malowanego
na podłożu szklanym. W programie lekcji jest praktyczna nauka malowania na szkle pod kierunkiem plastyka.
Czas trwania 45 min.
Cena 8 zł od osoby

7. Życie codzienne dawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek – dla klas I
do VI, prowadzone w terminie od maja do października. Przedstawiamy obraz warunków bytowych typowej rodziny chłopskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka. W programie zajęcia praktyczne z wykorzystaniem dawnych sprzętów
gospodarstwa domowego m.in. służących do prania i prasowania odzieży.
Czas trwania 45 min.
Cena 7 zł od osoby

8. Wielkanocne tradycje – dla klas od I do VI, ze względu na specyfikę tematu zajęcia są prowadzone w terminie od marca do
końca kwietnia. Warsztaty przybliżają zwyczaje wielkanocne oraz symbolikę tych świąt, uczą dzieci techniki zdobienia jaj i
wykonywania palm wielkanocnych. Uczestnicy mają okazję samodzielnie wykonać palmę oraz kartki świąteczne w kształcie pisanek.
Czas trwania 45 min.
Cena 7 zł od osoby

9. W szkole naszych dziadków – dla klas od I do VI, prowadzone w terminie
od kwietnia do listopada. Szkoła wiejska pokazana jako miejsce nauki i odpoczynku dzieci w realiach z początku XX wieku.
W programie praktyczne zajęcia pisania rysikiem na tabliczce łupkowej oraz krótka lekcja szkolnej dyscypliny i zwyczajów.
Na zakończenie prezentujemy zabawy dziecięce oraz naukę chodzenia
na szczudłach. Ze względu na małe pomieszczenie dawnej klasy szkolnej jednorazowo w zajęciach może brać udział do 12 osób.
Czas trwania 45 min.
Cena 7 zł od osoby

 

10. Heraldyka i genealogia rodów szlacheckich na przykładzie rodziny Bzowskich.
Lekcja prowadzona we wnętrzach Dworu z Drogini; podczas pokazu multimedialnego uczniowie mają okazje poznać zasady budowy
herbu, jego funkcjonowania, legendy herbowe oraz zakres zainteresowania i zastosowanie genealogii. Bazując na zdobytej
wiedzy uczestnicy mają okazję sami stworzyć swój herb oraz własne drzewo genealogiczne.
Czas trwania ok. 60 min.
Cena 7 zł od osoby


Terminy wszystkich lekcji muszą wcześniej uzgodnione i zarezerwowane telefonicznie
pod numerem: 032 - 613 - 40 -  62

adres: Wygiełzów, ul Podzamcze 1
32 - 551 Babice
województwo małopolskie
telefon: 032 - 622 - 87 - 49
e-mail: etnografia@mnpe.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.