kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Hobby -> Szycie
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Rozwój osobisty
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Joga
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Taniec
Doskonalenie -> Inne -> Samoobrona
Doskonalenie -> Hobby -> Fotografia

Nowohuckie Centrum Kultury

Podstawowym celem Nowohuckiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

Do zadań NCK jako instytucji kultury należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

 4. rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

Nowohuckie Centrum Kultury na określonych zasadach:

 • organizuje spektakle, konkursy, wystawy, odczyty, spotkania autorskie, wypożyczanie książek i pokazy dzieł sztuki, prowadzi zespoły artystyczne, kursy tańca towarzyskiego, kluby artystyczne, kursy oświatowe, zespoły muzyczne, zajęcia plastyczne,

 • prowadzi naukę języków obcych,

 • prowadzi impresariat artystyczny,

 • organizuje imprezy rozrywkowe,

 • prowadzi działalność wydawniczą, świadczy usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne,

 • prowadzi działalność politechniczną,

 • prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego,

 • realizuje imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

 • świadczy usługi gastronomiczne,

 • prowadzi działalność gospodarczą.

adres: 31-913 Kraków – Nowa Huta
Aleja Jana Pawła II 232
telefon: +48126440266
e-mail: mailto:nck@nck.krakow.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.