kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Hobby -> Ceramika
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Taniec
Doskonalenie -> Inne -> Aktorstwo
Doskonalenie -> Inne -> Emisja głosu
Doskonalenie -> Hobby -> Fotografia

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia to jedna z najbardziej aktywnych
warszawskich instytucji promujących dziecięcą i młodzieżową twórczość amatorską. Jej podstawowym
celem jest stworzenie odpowiedniego miejsca i atmosfery potrzebnych do tego, aby młode osoby
z całego miasta, szczególnie zaś z okolic Dolnego Mokotowa, mogły przedstawić swoje osiągnięcia,
zrealizować marzenia i aspiracje, rozwinąć talenty i poznać bliżej świat sztuki.
Dziecięcy i młodzieżowi artyści uczestniczą nie tylko w stałym tygodniowym programie zajęć,
ale też biorą aktywny udział w organizowanych cyklicznie warsztatach oraz weekendowych
prezentacjach scenicznych. W ośrodku działa kilkanaście rozmaitych pracowni i grup artystycznych,
w tym kilka zespołów teatralnych i tanecznych. Realizując swój program edukacyjno - kulturalny
Dorożkarnia organizuje i bierze udział w wielu znaczących imprezach kulturalnych o zasięgu nie tylko
wojewódzkim, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym. Ośrodek prowadzi także działalność
na rzecz lokalnego środowiska oraz osób niepełnosprawnych.
Sekretariat czynny codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godz. 9.00-17.00.
Ośrodek otwarty dla dzieci i młodzieży codziennie w godz. 9.00 - 21.00 oraz w soboty i niedziele wg grafików zajęć i imprez.
Uczestników wszystkich płatnych zajęć obowiązują miesięczne karnety wydawane po uiszczeniu opłaty.
adres: Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
telefon: +48228419122
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.