kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Paralotniarstwo

PARALOTNIOWA SZKOŁA ALBATROSÓW

W certyfikowanej Paralotniowej Szkole Albatrosów stopniowo wprowadzamy uczniów-pilotów w tajniki pilotażu paralotni, oraz uczymy ich niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, koniecznej do świadomego i bezpiecznego pilotażu. Według obowiązujących przepisów lotniczych, po odbyciu kompletnego szkolenia w certyfikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) ośrodkach szkoleniowych kończy się ono uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego (ŚKPP), które stanow licencję pilota paralotniowego, umożliwiającą samodzielne loty w zakresie uzyskanych uprawnień. Całkowite szkolenie składa się z trzech etapów:

 • I etap - szkolenie podstawowe

 • II etap - loty wysokie i trening technik pilotażu

 • III etap - szkolenie termiczne i żaglowe


 • Na kursach poszczególnych etapów uczeń-pilot zdobywa wymaganą wiedzę teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną odpowiednim świadectwem. Po zakończeniu szkolenia i przed otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu przyszły absolwent musi zdać egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności. Poszczególne etapy zalicza się kolejno, przechodząc na coraz to wyższy poziom wyszkolenia. Świadectwo zachowuje swoją ważność przez rok i w tym czasie uczeń-pilot musi podjąć naukę na kolejnym etapie w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym. Po ukończeniu pierwszych dwóch etapów szkolenia uczeń-pilot otrzymuje ze szkoły, w której odbył kurs skierowanie na egzamin do ośrodka egzaminującego (egzaminatora) ULC, gdzie zdaje teoretyczny egzamin końcowy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (LKE). Potem jeszcze tylko mały sprawdzian praktyczny przed egzaminatorem i mamy swoją licencję paralotniową! Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji PP upoważnia pilota do samodzielnego latania. ŚKPP to popoularnie zwana licencja pilota paralotniowego. Pilot posiadający ten dokument ma prawo do użytkowania paralotni zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki eksploatacji paralotni, na której odbywa loty. Dla lotników zainteresowanych podwyższaneim swoich kwalifikacji i udziałem w szkoleniu termiczno-żsglowym jest kurs III-go etapu, najtrudniejszy i najciekawszy ze względu na uzyskiwaną na nim wiedzę i umiejętności praktyczne.

  Niektórym kandydatom wydawać się może, że droga do uzyskania świadectwa kwalifikacji to droga przez mękę. Ale nie jest to takie straszne! Poszczególne etapy są po to, aby stopniowo, krok po kroku, wprowadzać przyszłego pilota w coraz bardziej zaawansowany pilotaż i ewolucyjnie rozwijać jego umiejętności, bądź co bądź decydujące o jego przyszłym bezpieczeństwie w powietrzu. Sam egzamin przed LKE jest w formie testu, a uczeń-pilot posiadający skierowanie na ten egzamin jest już do niego dostatecznie przygotowany, więc zdaje go bez problemów :)

  Poza Świadectwem Kwalifikacji PP wyróżnia się specjalne uprawnienia dodatkowe. Są one rozszerzeniem uprawnień wynikających ze świadectwa kwalifikacji i mogą być wpisywane do niego lub do dziennika praktyki lotniczej pilota, czyli do osobistej Książki Lotów. Uprawnieniami, które możemy uzyskać i są wpisywanymi bezpośrednio do Świadectwa Kwalifikacji są:

 • PDI - prawo do samodzielnego przeglądu przedstartowego sprzętu

 • CP - uprawnienia do lotów z pasażerem na paralotni 2-miejscowej

 • PPG - uprawnienia do pilotowania paralotni z napędem plecakowym

 • PPGG - uprawnienia do latania motoparalotniami (nie mylić z motolotniami!)

 • INS - uprawnienia instruktorskie


 • Uprawnieniami dodatkowymi wpisywanymi do Książki Lotów pilota są:

 • uprawnienia do lotów holowanych, na które składają się:
  - uprawnienia dla pilota do lotów za wyciągarką
  - uprwnienia dla operatora do obsługi wyciągarki
  - uporawnienia dla kierownika startu holowanego
 • uprawnienia na loty połączone z wywożeniem skoczków spadochronowych

 • uprawninia na loty połączone z holowaniem materiałów reklamowych


 • Uzyskanie każdego z ww. uprawnień wiąże się z odbyciem szkolenia wg programu zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i zaliczeniem sprawdzianu z części teoretycznej i praktycznej kursu. Do uzyskania niektórych uprawnień niezbędne są badania lotniczo lekarskie, które można wykonać w przychodniach z uprawnieniami do badań lotniczych. Badania takie niezbędne są dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia CP (przewożenie pasażerów) i INS (instruktor). Uprawiających paralotniarstwo rekreacyjnie wyłączono z tego obowiązku, wymaga się jednak od kandydata własnoręcznie podpisanego oświadczenia o dobrym stanie zdrowia lub posiadania aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii. Szczegółowo kwestie badań lekarskich w lotnictwie opisuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z dnia 4 listopada 2003 r.)
  adres: ul. Księżycowa 3 (lotnisko Bemowo)
  01-934 Warszawa
  telefon: (+48) 506-937-206
  e-mail: AlbatrosTeam@alpi.pl
  wróć ->


  Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.