kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Hobby -> Bibułkarstwo
Doskonalenie -> Hobby -> Kaligrafia
Doskonalenie -> Hobby -> Garncarstwo
Doskonalenie -> Spotkanie z historią -> Kultura ludowa

Park Etnograficzny w Olsztynku

Propozycje zajęć edukacyjnych w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku
Na I semestr roku szkolnego 2008 /2009 Muzeum przygotowało dla przedszkoli i szkół ofertę lekcji muzealnych
pt.„Akademia regionalna w Skansenie”.
Celem lekcji muzealnych jest wsparcie nauczycieli, którzy zamierzają zajęcia szkolne uzupełnić elementami edukacji
regionalnej z wykorzystaniem zasobów Muzeum. Zajęcia prowadzone są w obiektach Parku Etnograficznego oraz w Salonie
Wystawowym w Olsztynku.
Lekcje prowadzą wykwalifikowani pracownicy muzeum : etnografowie, historycy sztuki, historycy oraz artyści plastycy.
Zapraszamy nauczycieli do współpracy, w tym do realizacji własnych scenariuszy zajęć lub współpracy w ich opracowywaniu
wspólnie z naszymi pracownikami. Charakter i zakres zajęć uzależniony będzie od wieku uczestników.


EDUKACJA REGIONALNA
Ważne postaci dziejów Warmii i Mazur
Zajęcia przybliżają zasłużone dla regionu postaci i ich dzieło.
Proponujemy zajęcia poświecone Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi (1764 – 1855) i Marii Zientarze Malewskiej ( 1894 – 1984)
Zajęcia odbywają się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach biblioteki Muzeum oraz wystawę biograficzną w
Domu Mrongowiusza.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

Prusowie - dawni mieszkańcy Warmii i Mazur
Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają dzieje Prusów, ich obyczaje i religię oraz historię ich
podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia z pokazem slajdów i zrekonstruowanych elementów kultury Prusów– glinianych naczyń,
strojów, krajek, ozdób oraz amuletów.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby


Stroje ludowe na Warmii i Mazurach
Zajęcia 3-etapowe.Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wyglądały tradycyjne codzienne i odświętne stroje warmińskie
i mazurskie oraz produkcja tkanin na stroje. W formie warsztatów aranżować będą strój ludowy.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby
zdjęcia : stroje 1-6


Architektura wsi w XIX wieku - na przykładzie Warmii, Mazur i Powiśla
Krótki rys historyczny regionów : Warmii, Mazur, Powiśla.
Na przykładach z Muzeum omówienie charakterystycznych dla subregionów typów zabudowy drewnianej mieszkalnej i gospodarczej.
Omówienie dawnych technik budowlanych, typy konstrukcji, detal architektoniczny. Lekcja prowadzona w oparciu o prezentację
multimedialną i zajęcia w terenie.
o czas trwania : 2 godziny lekcyjne
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby


Krajobraz wsi mazurskiej
Krótki rys historyczny Warmii i Mazur. Omówienie charakterystycznej dla krajobrazu Mazur budownictwa. Jakie elementy
były charakterystyczne wczoraj i dziś ? Zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

Jak planowano i budowano miasta w średniowiecznym państwie krzyżackim? - na przykładzie Olsztynka
Krótki rys historyczny regionu, kilka słów o prawie „chełmińskim”.
Omówienie układu urbanistycznego miast w średniowieczu.
Omówienie charakteru najstarszej zabudowy miasta: układ rynku, zabudowa śródrynkowa, kościół, mury obronne.
Temat prowadzony na rynku w Olsztynku oraz z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
o czas trwania : 2 godziny lekcyjne
o adresaci : młodzież ze szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

Zwierzęta gospodarskie na Warmii i Mazurach - dawniej i dziś
Praktyczna lekcja w Parku Etnograficznym zapoznająca z gatunkami i rasami zwierząt hodowanych w dawnych gospodarstwach
rolnych oraz z warunkami ich utrzymania: koni, bydła, kóz, owiec, drobiu i królików.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

 


ZAJĘCIA W FORMIE WARSZTATÓW
Jak kiedyś pisano : kaligrafia
Zajęcia prowadzone są w wiejskiej klasie, nauczycielka w stroju z dawnych lat wprowadza w klimat wiejskiej szkoły.
Dzieci porównują swoją szkołę z wiejską klasą, a następnie podejmują próbę pisania piórem i odwzorowania podanych
przykładów liter na uprzednio przygotowanych materiałach.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci ze szkoły podstawowej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

Dawniej choinkę zdobiono…
Zajęcia o charakterze warsztatowym. Uczestnicy wykonują tradycyjne ludowe ozdoby choinkowe, np. łańcuch z bibuły lub słomy,
zabawki z bibuły, wydmuszek i innych materiałów. Porównują zabawki współczesne z zabawkami wykonywanymi przez ich dziadków.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o adresaci : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby

Bożonarodzeniowy piernik i zabawki
Uczestnicy dowiadują się jak tradycyjnie obchodzono Święta Bożego Narodzenia na Warmii i Mazurach i porównują je ze
współczesnymi zwyczajami w swoich domach.
Podczas zajęć warsztatowych dzieci uczą się robienia współczesnych i tradycyjnych zabawek, dekoracji świątecznych oraz
pieczenia świątecznych pierników.
o czas trwania : 3 godziny lekcyjne
o adresaci : dzieci ze szkoły podstawowej w grupach do 30 osób
o cena : 10 złotych od osoby


Malarstwo na szkle
Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy zajęć poznają historię ludowego malarstwa na szkle
oraz niezwykłą technikę jego wykonywania . Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem twórcy
ludowego dzieci samodzielnie wykonają obrazki , wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.
o czas trwania : 2 godziny lekcyjne
o odbiorcy : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 20 osób
o cena : 8 złotych od osoby

Sztuka papierowych kwiatów
Poznanie tradycyjnych elementów zdobniczych chałup wiejskich -sztucznych kwiatów, które często stawały się małymi dziełami
sztuki zdobniczej o wysokim poziomie artystycznym. Uczestnicy lekcji w formie warsztatów poznają technikę wykonywania
kwiatów bibułowych.
o czas trwania : 2 godziny lekcyjne
o odbiorcy : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby


Co to jest Muzeum ?
Na czym polega praca Muzeum i muzealnika oraz konserwatora zabytków?.
Na konkretnych przykładach dzieci poznają podstawowe pojęcia związane z muzealnictwem.
o czas trwania : 1 godzina lekcyjna
o odbiorcy : dzieci z przedszkola oraz młodszych klas szkoły podstawowej w grupach do 30 osób
o cena : 4 złote od osoby


Sztuka malowania
Zajęcia prowadzone w Galerii Muzeum wykorzystujące temat aktualnej wystawy i uzupełnione o kontekst krajobrazu kulturowego
i przyrodniczego regionu. Artysta plastyk Marek Świątecki w trakcie zajęć warsztatowych uczy podstawowych reguł budowy
obrazu i ich praktycznego zastosowania.
o czas trwania : 3 godziny lekcyjne
o odbiorcy : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 30 osób
o cena : 8 złotych od osoby


Lekcje plastyki i regionalizmu połączone z warsztatami twórczymi
Założeniem jest połączenie lekcji plastyki (wychowanie przez sztukę) z edukacją regionalną.
Moduły zajęć:
1. zapoznanie się z „właściwościami” regionu na przykładach zbiorów Muzeum, np. krajobraz (przyroda), architektura,
zwierzęta, motywy regionalnej sztuki (estetyki) użytkowej: stroje, meble, garncarstwo, ręczne wytwarzanie prostych
przedmiotów (np. łyżka).
2. poznanie podstaw warsztatu plastycznego (kompozycja, perspektywa, kolorystyka, malarstwo, rysunek, pastel, rzeźba,
ceramika, malarstwo na szkle, drewnie…)
3. malowanie wybranego tematu regionalnego z modułu 1. Realizacja w plenerze lub wnętrzu obiektu Skansenu.
Zajęcia organizowane są w porozumieniu z szkołą i z merytorycznym wprowadzeniem tematu przez nauczyciela w szkole.
o czas trwania : min. 4 godziny lekcyjne
o odbiorcy : dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej w grupach do 20 osób
o cena : 10 złotych od osoby
Istnieje możliwość zamówienia posiłku (np. herbata i naleśnik lub kanapka) w cenie 5 zł.


Nauczycieli zainteresowanych tymi formami zajęć prosimy o kontakt z p. Elżbietą Obrębską tel. 089 5192164
lub 0509 382 798 w godz. 7.30 – 15.30,
email: e.obrebska@muzeumolsztynek.com.pl

adres: 11-015 Olsztynek
ul. Sportowa 21
telefon: (0-89) 519-15-42
e-mail: bort@muzeumolsztynek.com.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.