kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Spotkanie z historią -> Budownictwo
Doskonalenie -> Spotkanie z historią -> Kultura ludowa

Park Etnograficzny w Tokarni

Park Etnograficzny w Tokarni ma za zadanie zachowanie
najcenniejszych zabytków budownictwa wiejskiego
i małomiasteczkowego Kielecczyzny oraz prezentowanie ich
w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego. Poza tym skansen
przedstawia obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, fragmenty
wsi, w których zagrody stanowiące warsztat pracy rolnika sąsiadowały
z obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak młyn, wiatrak, kuźnia.
Obiektami użyteczności były też karczmy, szkoły, sklepy, kościoły,
a także plebanie, dwory i folwarki dworskie.

Takie też budynki znajdują się lub znajdą w najbliższych latach
w Parku Etnograficznym w Tokarni. Jak dotąd na obszarze 65 ha
wzniesiono 30 przeniesionych z terenu obiektów, w tym: dwór
z Suchedniowa, spichlerz ze Złotej, kościół z Rogowa, wiatrak
z Grzmucina, organistówkę z Bielin pełniąca obecnie rolę apteki,
sklepiku i pracowni krawieckiej, dom szewca z Daleszyc, zagrody
z Bielin, Radkowic i Sukowa, a także chałupy z Rokitna, Ślęzan,
Bronkowic, Siekierna, Chrobrza i Świątnik. Zagroda z Bukowskiej Woli
pełni rolę ekspozycji rzeźb Jana Bernasiewicza z Jaworzni.

Turystów zapraszamy zawsze, niezależnie od pory roku, a nawet
od pogody, bo różnorodny pejzaż skansenu w Tokarni inny ma nastrój
wczesną wiosną, inny upalnym latem; deszczowa jesień ma tu także
niepowtarzalny urok. Zmienia się obraz pól i ogródków, sadów.
Wiosną - w izbach wielkanocne baranki i rzeżucha, zimą - w dworskiej
bawialni bożonarodzeniowa choinka... Aby możliwie wszechstronnie
zaprezentować życie wsi czy miasteczka, by przybliżyć zwyczaje
i obrzędy, przypomnieć jak funkcjonowały domy, gospodarstwa
i warsztaty rzemieślnicze - Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje także
zmienne wystawy czasowe.

adres: k. Chęcin Tokarnia 303
26-060 Chęciny,
telefon: (0-41) 315-41-71.
e-mail:
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.