kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Komunikacja
Doskonalenie -> Inne -> Język migowy

Polski Związek Głuchych

Centrum Edukacyjne Języka Migowego działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych na podstawie aktu założycielskiego, statutu, zaświadczenia Mazowieckiego Kuratorium Oświaty o wpisie do rejestru oraz uchwały Prezydium ZG PZG z dnia 7 lutego 2003 r.

Do zadań Centrum należy:

organizowanie i prowadzenie prac badawczych nad polskim językiem migowym

organizacja konferencji i innych form wymiany doświadczeń na temat języka migowego

rozpowszechnianie idei języka migowego jako środka porozumiewania

stała unifikacja znaków polskiego języka migowego poprzez działającą w ramach Centrum Komisję Unifikacji Języka Migowego

prowadzenie kształcenia i doskonalenia w zakresie języka migowego w formach szkolnych i pozaszkolnych dla osób, którym znajomość języka migowego jest niezbędna z tytułu wykonywanej pracy zawodowej lub powiązań rodzinnych z osobami niesłyszącymi, a w szczególności dla nauczycieli, rodziców niesłyszących dzieci, logopedów i innych pracowników poradni rehabilitacyjnych, pracowników służb społecznych w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach wsparcia społecznego i innych podobnych instytucjach, duszpasterzy w tym środowisku, współpracowników osób niesłyszących oraz tłumaczy i wykładowców języka migowego

prowadzenie innych kursów o tematyce związanej z uszkodzeniami słuchu

adres: 00-261 Warszawa, ul.Podwale 23
telefon: 022 831 40 71
e-mail: biuro@zgpzg.org.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.