kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Paralotniarstwo
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Latanie

Szkoła Bezpiecznego Latania

SZKOŁA BEZPIECZNEGO LATANIA jest PIERWSZĄ I NAJSTARSZĄ szkołą paralotniową w Polsce, założoną w 1991 roku przez Witolda Sasa, pilota samolotowego, szybowcowego i instruktora skoczka spadochronowego, jednego z pierwszych instruktorów paralotniarstwa w Polsce.

Zgodnie z wymogami prawa lotniczego szkoła posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności szkoleniowej Nr. Atoc-90/2007.

Latamy w Szczyrku i okolicy. Dysponujemy własnym stokiem szkoleniowym.

Do szkolenia używamy wysokiej klasy sprzętu, wszystkie paralotnie posiadają stosowne dopuszczenie i certyfikat. Loty szkoleniowe prowadzimy stosując stałą łączność radiową co znacznie poprawia warunki bezpieczeństwa. W cenie każdego rodzaju kursu zawarte jest ubezpieczenie OC i NW.

Wszystkie zajęcia praktyczne są filmowane, a nakręcony materiał jest wykorzystywany do omówienia lotów.

KURS PODSTAWOWY - ETAP I

TERMINY: - od poniedziałku do piątku

Trwa 4 - 6 dni, na ogół rozpoczyna się w poniedziałek a kończy w piątek. Szkolenie odbywa się grupowo jak i indywidualnie na sprzęcie szkoły (paralotnia, uprząż, kask, łączność radiowa). Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest ukończone 15 lat, dobry stan zdrowia. Badania lekarskie nie są wymagane. Osoby przystępujące do szkolenia powinny zaopatrzyć się w buty usztywniające staw skokowy (np. do turystyki górskiej), długie spodnie. Część praktyczna obejmuje szkolenie naziemne oraz wykonanie minimum 20 samodzielnych lotów ze stoków górskich o deniwelacji nie większej niż 150m. Część teoretyczna to 5 godzin wykładów obejmujących podstawowe zagadnienia dotyczące lotów na paralotniach prowadzonych zgodnie z programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota paralotniowego. Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.

KURS DOSKONALĄCY - ETAP II

TERMINY: - do ustalenia indywidualnie

Składa się z trzech części.
1.Szkolenie teoretyczne - 5 godzin wykładów jako uzupełnienie i rozwinięcie tematów zagadnień Etapu I.
2.Szkolenie naziemne praktyczne - 3 godziny ćwiczeń obejmujących między innymi doskonalenie startu klasycznego i naukę startu odwróconego,
3.Szkolenie w locie - obejmuje wykonanie minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200m, w stabilnych warunkach atmosferycznych.
4.Uzupełnienie nalotu ogólnego do minimum - 3 godziny lotu.

Całość zakończona jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, uprawniającego do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją LKE na Świadectwo Kwalifikacji.

KURS DOSKONALĄCY ETAP III - SZKOLENIE TERMICZNE I ŻAGLOWE

TERMINY: - do ustalenia indywidualnie

Składa się z trzech części.
1.Szkolenie teoretyczne - 15 godzin wykładów będących uzupełnieniem i poszerzeniem zakresu wiedzy z Etapu I i II
2.Szkolenie naziemne praktyczne - obejmuje dalsze doskonalenie startu różnymi technikami.
3.Szkolenie w locie - a w tym :

    3 loty żaglowe po minimum 30 min. każdy
    3 loty termiczne po minimum 40 min. każdy
    doskonalenie techniki i dokładności lądowania

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia po uzyskaniu ogólnego nalotu 20 godzin

PARALOTNIE Z NAPĘDEM (PPG), MOTOPARALOTNIE (PPGG)

TERMINY: - do ustalenia indywidualnie

W ramach naszej działalności prowadzimy również szkolenie na paralotniach z napędem i motoparalotniach.. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego etapu szkolenia paralotniowego. Zajęcia prowadzone są na sprzęcie szkoły lub uczestnika kursu i obejmują teorię i praktykę zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Całość zakończona jest egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia, uprawniającego do przystąpienia do państwowego egzaminu przed komisją LKE na Świadectwo Kwalifikacji.
Piloci posiadający Świadectwo Kwalifikacji PP otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, na podstwie którego ULC dokonuje wpisu o uzyskanym uprawnieniu pilota PPG lub PPGG.

SZKOLENIE DO LOTÓW Z PASAŻEREM (CP)

TERMINY: - do ustalenia indywidualnie

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie Świadectwa Kwalifikacji oraz udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną (minimum 10 lotów) Zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia na podstawie którego ULC dokonuje wpisu do Świadectwa Kwalifikacji.

adres: 43-370 Szczyrk
ul. Myśliwska 51
telefon: (033) 81 78 090
e-mail: sbl@paralotnie.szczyrk.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.